Podest AluDeck Light 0,5x2

Wymiary: 200x50cm

Waga: 19kg

Obciążenie: 750kg/m2

Certyfikat TÜV

Cena za pierwszy dzień
50zł netto
Cena za drugi dzień
25zł netto
Cena za trzeci dzień i kolejne
Indywidualnie