Podest AluDeck Triangle

Wymiary: 100x100cm

Waga: 18kg

Obciążenie: 750kg/m2

Certyfikat TÜV

Cena za pierwszy dzień
50zł netto
Cena za drugi dzień
25zł netto
Cena za trzeci dzień i kolejne
Indywidualnie