Podest AluDeck Light 1x0,5

Wymiary: 100x50cm

Waga: 10kg

Obciążenie: 750kg/m2

Certyfikat TÜV

Cena za pierwszy dzień
60zł netto
Cena za drugi dzień
30zł netto
Cena za trzeci dzień i kolejne
Indywidualnie